Aqua Montaj S.R.L.-montaj utilaj tehnologic, instalatii hidromecanice, instalatii electrice de forta si comanda, blocaj, semnalizare si instalatii de automatizare pentru irigatii, desecari si alimentari cu apa,montaj echipamente electrice pentru 0,4, 6 si 10kV, montaj echipamente termoficare,executie lucrari constructii si confectii metalice de mare gabarit si complexitate sporita
Aqua Montaj S.R.L.-montaj utilaj tehnologic, instalatii hidromecanice, instalatii electrice de forta si comanda, blocaj, semnalizare si instalatii de automatizare pentru irigatii, desecari si alimentari cu apa,montaj echipamente electrice pentru 0,4, 6 si 10kV, montaj echipamente termoficare,executie lucrari constructii si confectii metalice de mare gabarit si comlexitate sporita Aqua Montaj S.R.L.-montaj utilaj tehnologic, instalatii hidromecanice, instalatii electrice de forta si comanda, blocaj, semnalizare si instalatii de automatizare pentru irigatii, desecari si alimentari cu apa,montaj echipamente electrice pentru 0,4, 6 si 10kV, montaj echipamente termoficare,executie lucrari constructii si confectii metalice de mare gabarit si comlexitate sporita Aqua Montaj S.R.L.-montaj utilaj tehnologic, instalatii hidromecanice, instalatii electrice de forta si comanda, blocaj, semnalizare si instalatii de automatizare pentru irigatii, desecari si alimentari cu apa,montaj echipamente electrice pentru 0,4, 6 si 10kV, montaj echipamente termoficare,executie lucrari constructii si confectii metalice de mare gabarit si comlexitate sporita
Aqua Montaj S.R.L.-montaj utilaj tehnologic, instalatii hidromecanice, instalatii electrice de forta si comanda, blocaj, semnalizare si instalatii de automatizare pentru irigatii, desecari si alimentari cu apa,montaj echipamente electrice pentru 0,4, 6 si 10kV, montaj echipamente termoficare,executie lucrari constructii si confectii metalice de mare gabarit si comlexitate sporita
Aqua Montaj S.R.L.-montaj utilaj tehnologic, instalatii hidromecanice, instalatii electrice de forta si comanda, blocaj, semnalizare si instalatii de automatizare pentru irigatii, desecari si alimentari cu apa,montaj echipamente electrice pentru 0,4, 6 si 10kV, montaj echipamente termoficare,executie lucrari constructii si confectii metalice de mare gabarit si comlexitate sporita
Aqua Montaj S.R.L.-montaj utilaj tehnologic, instalatii hidromecanice, instalatii electrice de forta si comanda, blocaj, semnalizare si instalatii de automatizare pentru irigatii, desecari si alimentari cu apa,montaj echipamente electrice pentru 0,4, 6 si 10kV, montaj echipamente termoficare,executie lucrari constructii si confectii metalice de mare gabarit si comlexitate sporita
 
Principalele lucrari executate

Alimentarea cu apa potabila a Municipiului Bucuresti din sursa Arges,

amplasament Ogrezeni
Beneficiar: Apa Nova Bucuresti

(foto)->

Lucrari de constructii montaj în principalele statii de alimentare cu apa a Municipiului Bucuresti: SP Nord, Grozavesti, Ghencea, Colentina, Vitan, Drumul Taberei
Beneficiar: Apa Nova Bucuresti

(foto)->

Înlocuire vane în caminele din reteaua de alimentare cu apa din Municipiul Bucuresti, înlocuire conducte din cadrul lucrarii de „Reabilitare alimentare cu apa a Municipiului Bucuresti", lucrari finantate de Banca Mondiala
Antreprenor General: SC PETAVIT SA - Franta
Beneficiar: Apa Nova Bucuresti.

 

Lucrari de termoficare în cadrul programului START II finantat de BERD

in cartierele Militari si Berceni din municipiul Bucuresti

Beneficiar: RADET Bucuresti.

 

Lucrari de montaj utilaje si confectii metalice în cadrul investitiilor:
- Lacuri acumulare pe Valea Mostistea
- Derivatie Draganesti-Olt.
Beneficiar: Compania Nationalpa „Apele Române" SA

Montaj utilaje si confectii metalice în sistemele de irigatii:
- Mostistea II;
- Bordusani;
- Terasa Calarasi;
- Ialomita Calmatui;
Beneficiar: Societatea Nationala de Imbunatatiri Funciare

Lucrari de constructii montaj la „Reabilitare statie tratare apa potabila ARCUDA" din cadrul lucrarilor de „Reabilitare alimentare cu apa potabila a Municipiului Bucuresti", finantate de Banca Mondiala
Antreprenor General: OTV Franta
Beneficiar: Apa Nova - Vivendi Bucuresti.

(foto)->

Înlocuirea si repararea utilajului tehnologic din statiile de pompare ale RGAB, din cadrul lucrarilor de „Reabilitare alimentare cu apa a Municipiului Bucuresti", lucrari finantate de Banca Mondiala
Antreprenor General: RMT Germania

Beneficiar: Apa Nova Bucuresti.

(foto)->

Montaj utilaje si confectii metalice în sistemele de irigatii:
- Mostistea II;
- Bordusani;
- Terasa Calarasi;
- Ialomita Calmatui;
Beneficiar: Societatea Nationala de Imbunatatiri Funciare

Lucrari de dispecerizare si monitorizare a sistemului cu apa potabila din Valea Jiului ,lucrari finantate din fonduri BERD.

Antreprenor General: Interface Engeneering

Beneficiar: RAJA Petrosani

De asemenea am executat si executam rezervoare ecologice (cu pereti dubli) pentru stocarea carburantilor, pentru diversi beneficiari, principalii fiind SHELL România si Luk-Oil România.

Lucrari de termoficare în cadrul programului START II finantat de BERD

in cartierele Militari si Berceni din municipiul Bucuresti

Beneficiar: RADET Bucuresti.

(foto)->

 

Lucrari executate pentru Ministerul Apelor si Protectiei Mediului:

 

 

a).Acumulare Iezer-Lacuri de acumulare pe valea Mostistea et.I-a;

b).Acumulare Frasinet si Gurbanesti-Lacuri de acumulare pe valea Mostistea et. II-a;

c).Echipamente hidromecanice la barajele Hagiesti si Mariuta-Mostistea et II-a;

(foto)->

d).Echipamente hidromecanice la baraj "Lacul Morii" Dambovita Bucuresti;

e).Echipamente hidromecanice la barajele Fundulea si Mariuta;

f).Centrul dispecer "Lacul Morii"-sediul ITM Bucuresti;

g).Lucrari de indiguire rau Teleorman,Obiect 4 Trivale-Mosteni-Aparare impotriva inundatiilor a raurilor Teleorman,Cotmeana Vedea,Vedita, jud.Teleorman;

h).Statiile de pompare SPA Draganesti si SRP Draganesti-Derivatie Draganesti-Olt.